กรีซเห็นชอบให้มาซิโดเนียเปลี่ยนชื่อ ยุติข้อพิพาท 28 ปี

รัฐสภากรีซเห็นชอบข้อตกลงให้มาซิโดเนีย ประเทศบนคาบสมุทรบอลข่านเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือแล้ว ยุติข้อพิพาทที่ดำเนินมานาน 28 ปี เพราะชื่อเดิมซ้ำกับแคว้นมาซิโดเนียของกรีซ

สภากรีซเห็นชอบด้วยคะแนน 153 ต่อ 146 เสียง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการที่ดำเนินมาตั้งแต่สองประเทศตกลงยุติข้อพิพาทกันได้เมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน ระหว่างนั้นมีทั้งการประท้วงตามท้องถนน การคัดค้านของกลุ่มชาตินิยม การกล่าวหารัสเซียพยายามแทรกแซง และการอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนในสภาทั้งสองประเทศ ภายใต้ข้อตกลงนี้มาซิโดเนียจะเปลี่ยนชื่อ แลกกับที่กรีซจะเปิดทางให้มาซิโดเนียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปมากขึ้น รัฐสภามาซิโดเนียให้สัตยาบันข้อตกลงนี้ไปแล้วด้วยเสียงสองในสาม

ข้อพิพาทเรื่องชื่อเกิดขึ้นตั้งแต่มาซิโดเนียก่อตั้งขึ้นหลังแยกตัวจากยูโกสลาเวียในปี 2534 ชื่อมาซิโดเนียโยงกับอัตลักษณ์ของคนในภูมิภาคที่มีความภาคภูมิใจและประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้สร้างจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคโบราณ กรีซมองว่า การที่มาซิโดเนียใช้ชื่อนี้หวังอ้างสิทธิไปถึงแคว้นมาซิโดเนียของกรีซ