การดัดแปลงทางพันธุกรรม

การศึกษานี้ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรมเพื่อนำยีน “reporter” ที่ผลิตสัญญาณบ่งชี้และวัดได้เช่นโปรตีนเรืองแสงหลังจากกิจกรรมของเซลล์ประสาท ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการใช้การออกกำลังกายการฝึกความกลัวซึ่งก่อให้เกิดความทรงจำที่ยาวนานทำให้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามีการแบ่งเซลล์ของเซลล์ประสาทในร่องฟันปลอมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บความทรงจำในระยะยาว

นักวิทยาศาสตร์ของ EPFL พบว่าการลดทอนความกลัวจากระยะไกลในสมองเชื่อมโยงกับกิจกรรมของกลุ่มเซลล์ประสาทกลุ่มเดียวกันที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บความทรงจำเหล่านี้ การทำงานกับหนูเหล่านักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งเซลล์ประสาทเหล่านี้ไว้ในสมองส่วนโค้งของสมองซึ่งเป็นพื้นที่ของฮิบโปที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้ารหัสการเรียกคืนและการลดความกลัว