กำจัดลูกน้ำยุงลาย ง่ายๆด้วยน้ำยาล้างจาน

กำจัดลูกน้ำยุงลาย ง่ายๆด้วยน้ำยาล้างจาน 1. กาจัดลูกน้ายุงลายง่ายๆด้วยน้ายาล้างจานหลักการและเหตุผล : น้ายาล้างจาน แชมพูสระผม ผงซักฟอก สบู่เหลว คือ ลดแรงตึงผิว ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติ จับเปียก กระจายตัวปกคลุมและปิดกั้นระบบหายใจของตัวแมลง ทาให้เยื่อบุรูหายใจ (spiracle) ของแมลงสูญเสียสภาพการควบคุมความสมดุลของน้าภายในตัวแมลง(dehydration) และทาให้แมลงตายในที่สุดการเตรียมและใช้สารลดแรงตึงผิวกาจัดยุงลายด้วยกระบอกฉีดน้าพรมผ้า

1. การฉีดพ่นกาจัดยุงลาย

1.1 การฉีดพ่นกาจัดยุงลายที่เกาะพักบริเวณแหล่งน้า หรือบริเวณที่ชื้น เช่น ในห้องน้า หรือ ตามผนังภายในภาชนะ/ วัสดุ ที่เก็บขังน้าต่าง ๆการเตรียม : เจือจางน้ายาล้างจานกับน้าเปล่าในอัตราส่วนผสม น้ายาล้างจาน1 ช้อนชา ผสมกับน้า 1 ลิตรการใช้ :ฉีดพ่นต่อเนื่องไปที่กลุ่มยุง ( direct spray) ที่เกาะพักตามมุมผนังในห้องน้า หรือในภาชนะ/วัสดุที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย จะเห็นว่า ยุงตกจมน้าตายทันที

1.2 การฉีดพ่นกาจัดยุงลายที่เกาะพักเป็นกลุ่มตามซอกมุมบ้านหรือบริเวณกองผ้า ผ้าห้อยแขวน หรือ บริเวณที่เก็บหมอนมุ้งใกล้ที่นอนหรือห้องนั่งเล่นการเตรียม : เจือจางน้ายาล้างจานกับน้าเปล่าในอัตราส่วนผสม น้ายาล้างจาน1 ส่วน ผสมกับน้า 4 ส่วนการใช้ :ฉีดพ่นต่อเนื่องไปที่กลุ่มยุง ( direct spray) ที่พบเห็นเกาะเป็นกลุ่มตามบริเวณต่าง ๆ ดังกล่าว2.การโฉบจับยุงลาย (swoop plate)การเตรียม: บีบน้ายาล้างจานเล็กน้อยพอให้ทั่วพื้นจานพลาสติกขนาดพอเหมาะสาหรับมือจับโฉบการใช้ :ใช้โฉบจับยุงที่บินมารบกวนใกล้ ๆ ตัว ซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกับการใช้ไม้แบดช๊อตยุง แต่วิธีนี้ยุงลายจะถูกจับตายอยู่ที่พื้นจาน

2. 3.การกาจัดตัวโม่งและลูกน้ายุงลาย (Laundry powder scatter method)

3.1 การกาจัดตัวโม่งและลูกน้ายุงลายในภาชนะ / วัสดุ ขังน้าขนาดเล็ก เช่น จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์ จานรองขาตู้กับข้าวและวัสดุเหลือใช้ที่ขังน้าฝนรอบ ๆ บ้าน เป็นต้นการเตรียม : ใช้ผงซักฟอกทั่วไปโรยลงในแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆ โดยตรง ในอัตราส่วน ผงซักฟอก 1 ช้อนโต๊ะ ต่อปริมาณความจุของน้าในแหล่งเพาะพันธุ์ปริมาณ 2 ลิตรการใช้ : โรยผงซักฟอกลงในภาชนะ/วัสดุแหล่งเพาะพันธุ์ขนาดเล็กต่าง ๆโดยตรง จะเห็นว่าผงซักฟอกจะแพร่กระจายปกคลุมทั่วผิวน้า เมื่อลูกน้าและตัวโม่งของยุงลาย ซึ่งจาเป็นต้องขึ้นมาหายใจ จะดูดซึมเอาสารเข้าสู่ระบบหายใจทาให้ระคายเคืองต่อระบบ และค่อย ๆ ตายในที่สุด

3.2 การลักน้าเพื่อดูดกาจัดลูกน้าและตัวโม่งออกจากภาชนะ ( whirlpooland siphon method)การเตรียม :ใช้สายยางยาวประมาณ 2 เท่า ของความสูงภาชนะและเติมน้าให้เต็มตลอดสายยางการใช้ : ใช้มือหมุนกวนน้าในภาชนะประมาณ 2-3 รอบจะเห็นว่าตะกอนสกปรกที่กระจัดกระจายอยู่ในภาชนะจะถูกแรงหมุนเหวี่ยงของน้า กวาดไล่มารวมอยู่ที่กึ่งกลางของพื้นภาชนะ จากนั้นจึงใช้สายยางที่เตรียมไว้ดูดเอาลูกน้าตัวโม่ง และตะกอนกาจัดทิ้งไปพร้อมๆ กัน “ตุ่มสะอาดปลอดลูกน้ายุงลายใน 5นาที”