ควรให้น้องหมากิน อาหารหมา ปริมาณเท่าใด ถึงจะเพียงพอ?

ควรให้น้องหมากิน อาหารหมา ปริมาณเท่าใด ถึงจะเพียงพอ? จริงๆ ความหลักการเลี้ยงน้องหมาที่ถูกต้อง ผู้เลี้ยงควรจะพิจารณาจากตัวน้องหมาของเราเป็นหลักค่ะ โดยสิ่งที่จะต้องพิจารณาหลักๆ ก็คือ

🐶 สายพันธุ์และขนาด เวลาเลือกอาหารน้องหมานั้นจะต้องเลือกให้เหมาะกับสายพันธุ์ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น พันธุ์ใหญ่ขนสั้น พันธุ์เล็กขนยาว ฯ

🐶 ช่วงอายุ การเผาผลาญอาหารของน้องหมาในแต่ละวัยก็แตกต่างกัน

การคำนวณปริมาณอาหารจากน้ำหนักที่ง่ายที่สุด ก็คือ ถ้าหากเป็นอาหารเม็ดให้เราคำนวณตามคำแนะนำข้างถุงของอาหารสุนัขที่เราซื้อมาได้เลย เขาจะมีการคำนวณปริมาณที่เหมาะสมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

แต่เนื่องจากสุนัขแต่ละตัวนั้นมีกิจกรรมไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้เลี้ยงจะต้องใช้การหมั่นสังเกตดูน้ำหนักของน้องหมาด้วยว่าควรเพิ่มหรือลดอาหารจากปริมาณที่ข้างถุงแนะนำ

สิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องระวังก็คือ จะต้องไม่วางอาหารทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน และไม่ให้อาหารน้องหมาในปริมาณมากเกินไป การดูว่ามากหรือน้องเกินไปนั้น ให้สังเกตว่า ถ้าอาหารมีปริมาณที่สมดุลพอดี น้องหมาจะกินอาหารนั้นหมดภายใน 10-15 นาที แต่ถ้าหากอาหารเหลือแสดงว่าให้อาหารมากเกินไป ครั้งต่อไปให้ลดปริมาณลง แต่ถ้ากินหมดไวก่อน 10 นาที แสดงว่าปริมาณอาหารที่ให้อาจน้อยเกินไป

สำหรับผู้เลี้ยงที่ทำอาหารปรุงสุขให้สุนัขนั้น ให้ยึดหลักเดียวกันคือ ต้องอย่าวางอาหารทิ้งไว้ให้ตลอดทั้งวันและไม่ให้ในปริมาณมากเกินไป อีกสิ่งที่สำคัญก็คือ คุณภาพของวัตถุดิบจะต้องดีมีคุณภาพ เน้นวัตถุดิบประเภทโปรตีนเป็นหลัก ไม่ควรให้อาหารที่มีไขมันมากเกินไป

เรื่องความถี่ในการให้นั้น ถ้าเป็นลูกสุนัขสองเดือนควรทานอาหารวันละ 4 มื้อ ลูกสุนัขสามเดือนควรทานอาหารวันละ 3 มื้อ และลูกสุนัข 4 เดือนถึง 1 ปีควรทานวันละ 2 มื้อ