จิสด้าเปิดเวทีค้นหา Space Brand Ambassador

จิสด้า เปิดเวทีชวนเยาวชนไทยร่วมแสดงความสามารถทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับโครงการ “Space Brand Ambassador 2019” ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท

ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จิสด้า เปิดเผยว่า จิสด้าเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศมาโดยตลอด และในปีนี้จึงมีแนวคิดที่จะจัดประกวดยุวฑูตของ Space Inspirium ภายใต้ชื่อ “ Space Brand Ambassador 2019” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 13-20 ปี จากทั่วประเทศที่มีใจรักได้แสดงความสามารถนำเสนอเรื่องราวจากแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างแพร่หลายและทั่วถึง โดยจะมีการคัดเลือกเยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 20 คน เพื่อเข้ามาแข่งขันในการเป็น Brand Ambassador พร้อมชิงเงินรางวัลทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท

โดยจะเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอวกาศร่วมกับจิสด้า ณ Space Inspirium ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งตลอดกิจกรรมผู้ร่วมสมัครจะได้มีโอกาสในการนำเสนอกระบวนการคิดพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้เป็นรูปแบบในการสื่อสารให้มีความเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของ Space Inspirium ต่อไป

สำหรับเยาวชนไทยที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-491682 และ 082-3453491 .

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.