จีนยังไม่ถอนเครื่องหมายการค้า “หมอนทอง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยความคืบหน้ากรณีจีนจดเครื่องหมายการค้าชื่อ “หมอนทอง” ล่าสุดยังไม่มีการเพิกถอนชื่อ เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการร้องต่อศาล

ความคืบหน้ากรณีประเทศไทยทำหนังสือแสดงความกังวลไปยังสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Trademark Office หรือ CTMO) กรณีผู้ประกอบการจีนนำคำว่า หมอนทอง หรือ 金枕头 จินเจิ่นโท ไปจดเครื่องหมายการค้า จนได้ถือครองสิทธิคำว่า “หมอนทอง” ในภาษาจีนนั้น

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า จากการที่กรมฯ ได้ทำหนังสือแสดงความกังวลไปยังสำนักงานเครื่องหมายการค้าของจีน ทางการจีนรับทราบแล้ว ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก โดยการเพิกถอนต้องดำเนินการผ่านกระบวนการร้องขอต่อศาล โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องเป็นผู้ยื่นคำร้อง ขณะนี้ทางสำนักงานทูตพาณิชย์ไทยในจีนได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทยในการนำเข้าสินค้าไทยที่ใช้คำว่า “หมอนทอง” ในจีน แต่ก็เตือนให้เพิ่มความระมัดระวัง หากใช้คำว่า “จินเจิ่นโท” เป็นชื่อตราสินค้า หรือแสดงบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ส่งออกขนมขบเคี้ยว ผลไม้อบแห้ง หรือทุเรียนอบแห้ง เป็นต้น หากใช้คำว่า 金枕头 จินเจิ่นโท เป็นส่วนหนึ่งของชื่อแบรนด์ หรือปรากฏบนบรรจุภัณฑ์แบบเด่นชัดและส่งออกไปขายในจีน อาจเป็นประเด็นให้เกิดการฟ้องร้องได้

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อขอข้อมูลทางการค้าของผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าทุเรียนหมอนทองไปยังจีน เพื่อหารือแนวทางลดผลกระทบด้านการส่งออกแล้ว หากมีผู้ส่งออกหรือกลุ่มเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์จากการจดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจีน ก็สามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ โดยกรมฯ ยินดีสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายอย่างเต็มที่.- สำนักข่าวไทย