จีนแถลงชื่นชมการตัดสินใจตัดสัมพันธ์กับไต้หวันของคิริบาตี

จีนออกแถลงการณ์ชื่นชมคิริบาตีหรือคิริบาสที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน และหันมาดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแทน

ขณะที่นายโจเซฟ อู๋ รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันจัดแถลงข่าวด่วนที่กรุงไทเประบุว่า จีนจูงใจคิริบาตีให้ตัดสัมพันธ์กับไต้หวันด้วยการให้สัญญาว่าช่วยเหลือและส่งเสริมการลงทุน โดยจะให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินและเรือเฟอร์รี่จำนวนหลายลำ และว่า จีนกำลังพยายามหาทางสกัดและลดบทบาทของไต้หวันในเวทีระหว่างประเทศและทำลายอธิปไตยของไต้หวัน

ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวตอบข้อถามที่ว่าจีนได้ให้สัญญาดังกล่าวหรือไม่ว่า ไต้หวันใช้ถ้อยคำในแบบเดียวกับที่ใช้ในกรณีของหมู่เกาะโซโลมอน เพื่อทำให้เกิดความสับสนและบิดเบือนความจริง และว่า การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนจะนำโอกาสมาสู่ประชาชนของคิริบาตี