ตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอดีตที่ต่ำสุด

หากไม่มีการสะสมพื้นที่นโยบายในปีนี้ ธปท. จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากกว่าร้อยละ 0.25 เมื่อเกิดวิกฤติขึ้นซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แม้จะแย่กว่านั้นก็ตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอดีตที่ต่ำสุด (ต่ำกว่า 1.25%) อาจส่งผลให้การไหลออกของเงินทุนไหลออกตามมาด้วยการสนับสนุนที่น้อยลงจากยอดบัญชีในปัจจุบัน

เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกอาจช่วยลดรายได้จากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว ตอนนี้ขอกลับไปที่คำถามแรก ถ้า ธปท. ตัดสินใจที่จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ในช่วงสภาพเศรษฐกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมาก การเติบโตอย่างรวดเร็วของการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และเงินฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศไทย