ยาง รถกระบะรับจ้าง คือเรื่องสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องรู้

ยาง รถกระบะรับจ้าง คือเรื่องสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องรู้ เพราะยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนของรถยนต์ และยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนสำคัญชิ้นเดียวของรถยนต์ที่ต้องสัมผัสกับพื้นถนนตลอดเวลา ดังนั้นผู้ขับขี่รถกระบะรับจ้าง หรือเจ้าของรถยนต์จึงควรเรียนรู้เรื่องของยางรถกระบะรับจ้างในเบื้องต้นไว้ เราคงทราบกันอยู่แล้วว่าเมื่อเราใช้งานยางรถยนต์ไปนานๆยางรถยนต์ก็ย่อมเกิดการสึกหรอได้แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าการสึกหรอของดอกยางจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษารวมถึงปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ดอกยางสึกหรออีกด้วย ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการสึกหรอของยางรถยนต์อาจแบ่งได้หลายสาเหตุ ดังนี้

ความเร็ว

ความเร็วในการขับขี่รถส่งผลต่อการสึกหรอของยางโดยตรง หากรถวิ่งด้วยความเร็วสูงจะมีแรงเสียดทาน และความร้อนเกิดขึ้นซึ่งแรงเสียดทานและความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เองที่ส่งผลต่อความต้านทานต่อการสึกหรอของยางรถยนต์ทำให้อายุของยางลดลงตามไปด้วย

น้ำหนักบรรทุก

หากมีการบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป จะทำให้เกิดการบิดตัวบริเวณหน้ายางที่สัมผัสพื้นผิวถนนมากทำให้เกิดความร้อน
ได้ง่ายและความร้อนที่เกิดขึ้นก็มีผลต่อการสึกหรอของเนื้อยางอย่างรวดเร็ว และทำให้ยางรถยนต์มีอายุการใช้งานสั้นลง

สภาพรถยนต์

สภาพของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาช่วงล่าง หรือศูนย์ล้อมีผลอย่างมากต่อการสึกหรอของยางรถยนต์หากช่วงล่างรถมีปัญหาระบบศูนย์ล้อผิดพลาดไปจากสเปคเดิมของรถยนต์จะทำให้เกิดแรงเสียดทานและ ลื่นไถลของหน้ายางที่มากกว่าปกติ ทำให้เนื้อยางมีอายุการใช้งานน้อยลง

ความดันลมยาง

การเติมลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานจะทำให้อายุของยางสั้นลง เพราะบริเวณไหล่ยางจะเกิดความร้อนสูง และสึกหรอเร็วกว่าส่วนอื่น ทำให้เนื้อยางไหม้และโครงสร้างยางแยกตัวออกจากกัน ทำให้เกิดการบวมล่อนและทำให้ยางระเบิดได้
การเติมลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนั้นยังทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันอีกด้วย แต่การเติมลมยางมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีต่อยางรถยนต์เช่นกัน เนื่องจากพื้นที่สัมผัสของหน้ายางกับพื้นถนนจะลดน้อยลงทำให้เกิดการลื่นไถลได้ง่ายและโครงยางอาจระเบิดได้ง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทกหรือถูกตำเพราะยางเบ่งตัวเต็มที่ทำให้เกิดการยืดหยุ่นตัวของยางได้น้อย นอกจากนี้การเติมลมมากเกินไปดอกยางจะสึกแต่เฉพาะบริเวณตรงกลางมากกว่าส่วนอื่นทำให้ความนุ่มนวลในการขับลดน้อยลง และอายุการใช้งานของยางก็จะลดน้อยลง

สภาพผิวถนน

การขับขี่ในถนนที่มีผิวถนนราบเรียบจะทำให้ยางสึกหรอได้ช้ายางมีอายุการใช้งานได้นานกว่าการขับขี่รถบนถนนที่ขรุขระ เพราะความต้านทานต่อการหมุนบนถนนเรียบมีน้อยกว่า ยางจะเสียดสีกับผิวถนนน้อยกว่า นอกจากสภาพผิวถนนที่ส่งผลต่อการใช้งานของยางรถยนต์แล้ว ลักษณะของเส้นทางก็มีผลต่อการสึกหรอของดอกยางเช่นเดียวกัน การขับขี่บนทางตรงจะเกิดการสึกหรอช้ากว่าการขับขึ้นเขา ทางชัน หรือขับบนถนนที่คดเคี้ยว

แม้ว่าจะมีปัจจัยมากมายที่ทำให้ยางรถยนต์สึกหรอ แต่หากผู้ขับขี่รถยนต์ใส่ใจดูแลและตรวจเช็คยางอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถทำให้ยางรถยนต์มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นผู้ขับขี่สามารถดูแลปัจจัยที่ทำให้ยางสึกหรอได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ดังนี้

– หมั่นตรวจเช็คและเติมลมยางให้อยู่ในค่ามาตรฐาน ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเป็นประจำในขณะที่ยางยังเย็นอยู่
หรือตรวจเช็คก่อนการใช้งาน

– ไม่บรรทุกน้ำหนักมากเกินไป หากจำเป็นต้องใช้งานเพื่อบรรทุกของหนัก ควรเลือกใช้ยางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

– ไม่ควรขับขี่ด้วยความเร็วสูงมากเกินไป เพื่อไม่ให้ยางเกิดความร้อนสูง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ยางสึกหรอเร็วขึ้น

– ใช้ความเร็วในการขับขี่อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการเบรกหยุดรถอย่างกระทันหัน หรือการออกตัวกระชาก รุนแรง

– ดูแลรักษาศูนย์ล้อและช่วงล่างรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ตรวจเช็คสภาพยาง สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อตามกำหนด

– หากต้องขับขี่ในถนนที่มีสภาพขรุขระ มีหลุมบ่อ หรือการขับรถในเส้นทางโค้ง คดเคี้ยว และขับขึ้นเขา
ควรเลือกใช้ดอกยางให้ถูกประเภท และลดความเร็วในการขับขี่ลง