‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ทรงจักรยานนำขบวน’ไบค์ อุ่นไอรัก’

พสกนิกรปีติสวมใส่ชุดไทยเฝ้ารอรับ“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”เสด็จฯทรงเปิดแพรคลุมป้ายงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ก่อนทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวน เสียงเปล่งคำ“ทรงพระเจริญ”ดังกึกก้อง

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร   ฉลองพระองค์ราชปะแตนสีงาช้าง   พระภูษาโจงกระเบนสีแดงเข้ม   เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ที่ฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยเช่นเดียวกันออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปยังพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อทรงเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว”สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่มีการจัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า  โอกาสเดียวกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯถึงพระลานพระราชวังดุสิตทรงวางพานพุ่มและทรงจุดเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จฯไปยังพลับพลาพิธี ทรงรอรับเสด็จ

ต่อมาพล.อ.อ.สถิตย์พงษ์  สุขวิมล  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในฐานะประธานกรรมการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”  กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯและทอดพระเนตรการแสดงชุด“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” นำแสดงโดยนักเรียนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งมหาเทพพระนารายณ์  เทพเจ้าผู้ปราบยุคเข็ญและสรรค์สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกมนุษย์ เปรียบประดุจพระมหากษัตริย์ไทย  ธ  เป็นดั่งองค์สมมุติเทพจากพระนารายณ์อวตารมายังโลกมนุษย์และสร้างความผาสุกให้แก่เหล่าพสกนิกร เปรียบประดุจสายน้ำที่สร้างทุกสรรพชีวิตพร้อมหล่อเลี้ยงผู้คนและก่อเกิดวัฒนธรรมแห่งชีวิตกับสายน้ำ

จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธี  ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว”สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯไปทอดพระเนตรห้องแสดงนิทรรศการ”พระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำ”ตามพระราชอัธยาศัย  ก่อนประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการตามโซนต่างๆ  ณ  พระลานพระราชวังดุสิตท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และความเย็นฉ่ำของสายน้ำรวมทั้งทอดพระเนตรร้านจิตอาสา904  ตลอดจนร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์, ร้านค้ารับเชิญ, ลานกิจกรรม”มัจฉาพาโชค”บริเวณสนามเสือป่า ประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย
       
สำหรับนิทรรศการดังกล่าวแสดงถึงความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1 รวมทั้งประวัติลำน้ำคูคลองสายต่างๆและวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามแห่งสายน้ำ  เช่น  ขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง 4 ลำขนาดครึ่งหนึ่งของลำจริง ได้แก่  เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์,เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์  จำลองและจัดสร้างโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม โดยในส่วนของสำนักสถาปัตยกรรม กระทรวงวัฒนธรรมจำลองพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์พระที่นั่งหนึ่งเดียวที่ตั้งอยู่กลางน้ำในพระราชวังบางปะอินมาตั้งอยู่กลางพระลานพระราชวังดุสิต  รวมถึงงานการเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์และภาพสามมิติเพื่อเผยแพร่ความงดงามของศิลปะและประวัติศาสตร์ไทย4ผนังอาทิ  ภาพปลาสามมิติ, ภาพทิวทัศน์ท่าราชวรดิฐและบ้านเรือนริมน้ำคลองลัดโพธิ์ฯลฯโดยฝีมือของสำนักช่างสิบหมู่   นอกจากนี้ยังมีเรือสำเภาในรัชสมัยรัชกาลที่ 3,สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกไทยที่เปิด-ปิดได้ เป็นต้น