สารให้ความหวานที่ไม่มีแคลอรี่ต่ำ

สารให้ความหวานที่ไม่ได้ผ่านการสังเคราะห์หรือสารปรุงแต่งเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นของอาหารในสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันบริโภคโดยเด็กอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของเด็ก ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับสารให้ความหวานที่ไม่ผ่านการแปรรูปและแนะนำการวิจัยในอนาคตว่าจะส่งผลต่อน้ำหนักของเด็กการตั้งค่ารสชาติความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานการใช้สารให้ความหวานที่ไม่มีสารอาหารในเด็ก

แนะนำให้ระบุจำนวนของสารให้ความหวานที่ไม่มีแคลอรี่ต่ำหรือแคลอรี่เหล่านี้ เข้าใจมากขึ้นว่าเด็ก ๆ ทานอาหารมากน้อยเพียงใดและมีผ เราต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สารให้ความหวานที่ไม่ผ่านการตัดแต่งและความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและโรคเบาหวานประเภท 2 โดยเฉพาะในเด็ก ๆ พิจารณาว่าเด็กจำนวนมากบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นประจำ ซึ่งกลายเป็นแพร่หลายเราควรมีความเข้าใจมากขึ้นว่า มันส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวของเด็ก ๆ