เผย! คนยุโรปป่วยโรคปอด สาเหตุหลักเพราะสูบบุหรี่

รายงานจากสมาคมโรคทางเดินหายใจของยุโรประบุว่า ในประชากรยุโรปทุกๆ 10 คน มีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับปอด 1 คน สาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ว่า รายงานชื่อ “สมุดปกขาวของโรคปอดในชาวยุโรป” จัดทำโดยมูลนิธิปอดในอังกฤษ บ่งชี้ว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดและโรคปอดอุดกั้น (ซีโอพีดี) จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า เนื่องจากอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ข้อมูลดังกล่าว รวบรวมมาจากสถิติขององค์กรอนามัยโลก (who) และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคยุโรป เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวโน้มของโรคเกี่ยวกับปอด ซึ่งจากข้อมูลของ who ภาคพื้นยุโรประบุว่า โรคเกี่ยวกับปอดที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุด 4 อันดับคือ โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ (lri) โรคปอดอุดกั้น โรคมะเร็งปอด และวัณโรค นอกจากนี้ สมุดปกขาวยังรายงานว่า ในจำนวนสหภาพยุโป (eu) 28 ประเทศ โรคเกี่ยวกับปอดถือเป็น 1ใน 8 สาเหตุการตายที่สำคัญอีกด้วย

ทั้งนี้ ในเบลเยียมมีอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับปอดราว 117 ราย ต่อประชากร 100,000 ราย เดนมาร์ก ฮังการีและไอร์แลนด์ มีผู้เสียชีวิตราว 112 ราย ต่อประชากร100,000 ราย ด้านฟินแลนด์และสวีเดนมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับปอดต่ำสุดคือ 53.7 ราย ต่อประชากร 100,000 ราย และ 55.7 ราย ต่อประชากร 100,000 ราย ตามลำดับ ส่วนอังกฤษมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับปอดสูงสุดคือทุก 1 ใน 4 ของประชากร นอกจากนี้ สมุดปกขาวยังระบุด้วยว่า โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจส่วนมาก มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่

ขอบคุร สสส.