เมืองในญี่ปุ่นจะห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะเดิน

เมืองยามาโตะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับกรุงโตเกียว นครหลวงของญี่ปุ่น จะเสนอร่างกฎหมายให้สภาท้องถิ่นของเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบในการห้ามประชาชนใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังเดินอยู่

เจ้าหน้าที่ของเมืองยามาโตะ กล่าวว่า จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันจำนวนอุบัติเหตุก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตที่มีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่น ภาพที่เห็นกันอย่างชินตา คือคนเดินถนนใช้โทรศัพท์ไปด้วยในขณะที่กำลังเดิน ทำให้เกิดชนและบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุ เขากล่าวว่า เมืองยามาโตะ ต้องการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ซึ่งหากสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายนี้ก็จะถือว่าเป็นแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ห้ามการใช้โทรศัพท์ในขณะกำลังเดิน แต่เขากล่าวว่า จะไม่มีบทลงโทษกับผู้ที่ไม่สามารถละหน้าจอโทรศัพท์ในขณะเดินตามถนนได้ แต่ก็หวังว่า การห้ามใช้โทรศัพท์ขณะเดินจะช่วยปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ จะมีการติดแผ่นป้ายประกาศและช้อความเพื่อแจ้งแก่ประชาชนได้ทราบถึงกฎหมายใหม่นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้าเป็นต้นไป