Ex-Treasury sec-gen ยื่นรายงาน MACC เกี่ยวกับ ‘ทุน’ GST ที่ขาดหายไป

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Tan Sri Mohd Irwan Serigar Abdullah ยื่นฟ้องในวันนี้เรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อการหายตัวไปของ RM1000000000 ในการคืนภาษีสินค้าและบริการ (GST) ซึ่งเขายืนยันว่าไม่ได้หายไป

The Star Online อ้างถึง Irwan ว่าการคืนเงิน GST ถูกนำไปวางไว้ในบัญชีกองทุนรวมของรัฐบาลกลางในช่วงการบริหาร Barisan Nasional หน้าที่ก่อนหน้านี้

“ฉันทำรายงานเพราะฉันต้องการความจริง” เขากล่าวว่าที่สำนักงานใหญ่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของมาเลเซีย (Malaysian Anti-Corruption Commission – MACC) ที่นี่

Irwan กล่าวเมื่อวานนี้ว่าตามคำขอของกรมศุลกากรเงินทั้งหมดของ GST ถูกนำไปวางไว้ในกองทุนรวมก่อนที่จะถูกส่งไปยังกองทุนทรัสต์เพื่อชำระค่าสินไหมทดแทนของ GST

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Lim Guan Eng อ้างสิทธิ์ใน Dewan Rakyat วันพุธที่ประมาณ RM18000000000 ขาดหายไปจากการ RM4140000000000 ในการคืนเงิน GST ตั้งแต่เดือนเมษายน 2015 ถึง 31 พฤษภาคมปีนี้